תקנון האתר

רשיון שימוש בתוכנת iKid

שימוש פרטי בלבד:
iKid ניתן לך לשימוש פרטי, לא מסחרי. חל איסור מוחלט לשנות, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לפרסם או להפיץ רישיון או תוכן או מידע של iKid בכתב ומראש.

אחריות:
התוכנה מוצעת למשתמש ללא תשלום וכמות שהוא (AS IS). החברה לא תישא בכל אחריות להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו המסוימות. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, ו/או נזק או נזקים שייגרמו למשתמש ו/או לצד ג` כלשהו, במישרין או בעקיפין, מהשימוש בתוכנה או אילו מהקישורים שהוא מספק. כל שימוש שהמשתמש עושה או יעשה בתוכנה הם באחריותו המלאה והבלעדית.

שינויים והפסקת השירות:
אנו רשאים לשנות או להפסיק את השירות iKid כל עת וללא התרעה מוקדמת . לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או למפעילי האתר בקשר לכך.

iKid הינה תוכנה המבוססת על אתר iKid ומידע המועבר אליה מגיע מאתר iKid, לכן התקנון המופיע באתר iKid תקף גם לגבי תוכנה זו.

iKid רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת וללא הודעה מראש. התנאים החדשים יהיו תקפים מרגע פרסומם באתר.

מדיניות פרטיות:
בתוכנת iKid ישנה הרשמה קטנה לצורך נתונים סטטסטים לגבי המשתמשים בתוכנה, השימוש בנתונים אלה הינו מגוון אם זה התאמת פרסומות לגילאים מתאימים או עדכון משתמשים באימייל לגבי תוכנה חדשה אם נרצה.
וישנן עוד אפשרויות מגוונות לאחר הורדה והתקנת התוכנה הינך מסכים ומודע לעובדה זו אם אינך מקבל זאת אנא אל תתקין את התוכנה.

קישורים ואתרים חיצוניים:
קישורים לאתרים אחרים בתוכנה (כגון לינק הפרסומת) מפנה לאתר אחר, וכאשר הינך בוחר להכנס למשחק / תוכנה / סיפור / לינק כלשהו / פרסומת מסויימת כל האחריות הינה מוטלת על המשתמש ועל האתר אליו מפנה הלינק.

iKid מסירה כל קשר בינה לבין האתר אליו מפנה הלינק.

זכויות יוצרים:
מפרסם התכנים באתר מצהיר בזאת כי אין שום מגבלה המונעת ממנו להעביר לאתר תוכן ו/או לפרסמו באתר ברבים , המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות הבלעדיות על התוכן המפורסם, והוא מפרסם אותו בכפוף לתקנון האתר.
מפעילת האתר לא תשא באחריות לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם, האחראי הבלעדי הינו מפרסם התוכן.
אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר תוכן פוגע בפרטיות, מעליב, שקרי, משמיץ, מאיים, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

פורומים ושירותי קהילה:
באתר תמצא קבוצות דיון ופורומים. יש לזכור כי חשיפת המידע במקומות אלו, הופכת אותו למידע ציבורי, הנגיש לכל. רצוי לנהוג במשנה זהירות לפני שמחליטים לחשוף כל מידע אישי בפורומים אלה.
אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, פוגע בזכויות יוצרים, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
כל העובר על תקנון זה ישא באחריות האישית על ההפרה.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור ירושלים.